top of page

Over Verandering

Means in Progress

means in progress, louis vollebregt, life planning, george kinder, kinder institute, life planning 4 you, opleiding, transitie, coaching, presentatie

VERANDERING

Alles beweegt; niets staat ooit stil. Vaak nemen we de verandering niet eens waar, maar toch dijt het heelal onverbiddelijk uit! En in de micro-wereld krioelt het werkelijk iedere nanoseconde van de verandering. Meestal herkennen wij wél de belangrijke veranderingen. Deze hebben immers impact.

 

Verandering kan slaan op het ontstaan van een andere omstandigheid maar ook op het proces van aanpassing aan deze andere omstandigheid. Als dat proces heel snel verloopt (vaak zo snel dat er grote weerstanden ontstaan), dan spreken we van een revolutie. Als er echter veel tijd beschikbaar is dan is het meer een evolutionair proces. Wanneer de aanpassingen vooral systemisch zijn dan noemen we de verandering een transitie. Het ontstaan van andere omstandigheden is geen verrassing maar eerder een gegeven. Het is juist het aanpassen aan de omstandigheden dat ons soms veel moeite kost. 

Bij belangrijke persoonlijke of organisatorische veranderingen biedt Means in Progress hulp.

means in progress, louis vollebregt, life planning, george kinder, kinder institute, life planning 4 you, opleiding, transitie, coaching, presentatie

Het is niet de verandering die lastig is, maar de aanpassing aan de omstandigheden!
 

De mens is een intelligent wezen dat zoekt naar mogelijkheden om te kunnen overleven onder steeds veranderende omstandigheden. Dat maakt nog niet dat we gemakkelijk omgaan met veranderingen. Aanpassen kost energie. We zijn daarom eerder geneigd om te reageren op een verandering die al heeft plaatsgevonden, dan vooraf energie te steken in iets wat nog géén (negatief) effect op ons lijkt te hebben.

De overgang naar een nieuwe situatie, de aanpassing aan de verandering, start vaak vanuit onvrede over de huidige situatie. Hierdoor hebben we geen duidelijk beeld van waar we naartoe willen, maar zijn we gefocust op de negatieve elementen van de huidige situatie. Zeker wanneer er meerdere mensen betrokken zijn, dan kan het proces dat moet leiden tot aanpassing een ingewikkelde dynamiek hebben. Sommige mensen zullen zich al realiseren dat de verandering vraagt om een nieuwe methode, terwijl anderen nog volledig in de ontkenningsfase zijn en veel energie steken in het opwerpen van allerlei redenen waarom het niet goed zou zijn om (de) bestaande methode(n) los te laten.

 

Toch is juist dat loslaten nodig om plaats te maken voor een geschikte manier om met de nieuwe realiteit om te gaan. Totdat uiteindelijk ook deze nieuwe methode weer door de praktijk zal worden ingehaald!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in één persoon kunnen deze tegenstrijdige gevoelens en overwegingen om de eer strijden. Wanneer de positieve energie om de verandering onder ogen te zien wordt gecompenseerd door overtuigingen die zeggen dat de verandering onveilig en ongewenst is, dan is het effect dat die krachten elkaar opheffen en er per saldo geen ontwikkeling is. Dat is meestal een tijdelijke situatie, want hoe minder aangepast we zijn, des te meer zal de noodzaak zich opdringen om de verlammende overtuiging te laten varen.


Uiteindelijk boeken we alleen vooruitgang door steeds nieuwe dingen te proberen. Falen en succes liggen in zo'n proces dicht bij elkaar. Verandering wordt daarom bewust en onbewust ervaren als risicovol. Tegelijkertijd is aanpassing noodzakelijk om aan de veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Je niet aanpassen aan de verandering is in die zin dus in de regel een groter risico.


De mens gebruikt zijn middelen zo effectief mogelijk om met zo min mogelijk risico te komen tot een aanvaardbaar resultaat. Zodra zijn strategie oplevert dat hij met de nieuwe omstandigheden om kan gaan, dan is hij weer gerustgesteld en ervaart hij weer balans en harmonie met de omgeving. Indien zijn nieuwe strategie in zijn beleving meer oplevert, dan ervaart hij dat als vooruitgang.


Managers vergeten nogal eens de emotionele component van een verandering, waardoor het proces moeizaam of zelfs helemaal niet loopt. Onze managementcoaching kan in die gevallen uitkomst bieden.

Hieronder geven wij uitleg over begrippen die - onder meer in relatie tot veranderen - van belang zijn.

bottom of page